Elektroinštalačná a stavebno - obchodná spoločnosť vznikla 1. 1. 1992.

Spoločnosť založili traja spoločníci. Od svojho vzniku sídlila v Bratislave. V roku 1993 zakúpila spoločnosť prevádzkareň elektroinštalačných prác a výrobu rozvádzačov od Kovospracujúceho podniku mesta Bratislavy, na Vajnorskej ul. č. 135 v Bratislave. Od 1. januára 2003 sa firma presťahovala na Mlynské Nivy 33 do areálu Tatry. OD septembra 2009 sídlime v nových reprezentačných a výrobných priestoroch na Popradskej ulici č.80.

Základom aktivít sú elektroinštalačné práce, výroba rozvádzačov, svetelná technika, zabezpečovacia technika, ako i výstavba nových a rekonštrukcia starších objektov.