Veľká mapa
ELEX spol. s r.o.

sídlo spoločnosti: Popradská 80, 821 06 Bratislava 214

IČO: 17337232
DIČ: 17337232 / 602

bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu: 2629000090/1100, 2628021850/1100

tel.: 02 / 5564 60 54, 02 / 5564 60 55
fax: 02 / 5564 60 56
e-mail: elex@elexsro.sk