• Zo zrealizovaných zákaziek /viď referencie/ je zrejmé, že prácu orientujeme na kvalitu v snahe o čo najvyšší štandard.
  • Dôrazom na kvalitu dodávaných materiálov ako i elektroinštalačných doplnkov chceme profil našej firmy včleniť do kategórie kvalitných dodávateľov.
  • Efektívnym riadiacim spôsobom na stavbe v podaní skúsených pracovníkov sa nám darí dodržiavať dohodnuté termíny a vykonávať práce bez závad.
  • Výrobnú a realizačnú prípravu sa snažíme vykonávať v súčinnosti s našimi revíznymi pracovníkmi a projektantmi. Dodávky všetkých prác zabezpečujeme komplexne, vrátane protokolov o správnosti a bezchybnosti diela.
  • Na základe vyššieho uvedeného je zrejmé, že spolupracujeme a snažíme sa o úzky kontakt s mnohými projekčnými kanceláriami a architektmi pri výbere materiálov pre jednotlivé realizácie.
  • Naša spoločnosť sa snaží rozširovať aktivity hlavne v elektroinštalačných prácach v rozsahu NN, VN, meranie a regulácii, výrobe rozvádzačov NN do 2000 A v súčinnosti s dodávateľmi osvetľovacích telies, ich montáž a predaj,
  • Komplexnou prácou a dodávkami sa snažíme vybudovať si záujem objednávateľov a investorov stavieb, čo sa nám i darí.
  • Ak nás navštívite v sídle našej spoločnosti, takéto komplexné služby Vám môžeme ponúknuť a pomôcť Vám pri realizácii stavieb, rekonštrukcii a hlavne elektroinštalačných prácach, revíziách a projektovaní elektrických inštalácií.